Sinds vele jaren zijn Beer van Muiswinkel en Sandra Graafland aangesloten als vrijwilliger/goochelaar bij de Stichting Magic Care

Stichting Magic Care bestaat uit een groep gemotiveerde goochelaars die allen belangeloos hun magische kennis willen delen. Deze vrijwilligersorganisatie leert kinderen tussen de acht en achttien jaar goochelen. Het gaat hierbij om kinderen die door ziekte, handicap, een moeilijke thuissituatie of wat dan ook, een steuntje in de rug nodig hebben.

Voor het kind is het aanleren van een goocheltruc het doel, maar voor de goochelaars van Magic Care is het een middel om samen met de groepsleiding te werken aan de verbetering van de motorische- en/of de sociaal/emotionele ontwikkeling van de jongeren. Er wordt een aan de doelgroep aangepast en uniek programma aangeboden dat naast entertainmentwaarde ook een therapeutische waarde heeft. De nadruk ligt hierbij op het opdoen van een positieve ervaring en het verbeteren van het zelfbeeld van het kind. Klik hier voor meer informatie over de Stichting Magic Care